SBR Taxatierapport

De essentie van het vak taxateur is het waarderen van vastgoed en het geven van een passend advies daarover. Toch vraagt het verwerken van taxatiedata nog altijd veel tijd. Het vak is in een hoog tempo aan het veranderen. Tijdrovend werk wat voorheen nog handmatig werd gedaan, wordt veelal geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Ook taxatiedata en informatie over huurcontracten worden steeds vaker digitaal. Niet alleen voor taxateurs wordt het speelveld steeds meer datagedreven, ook banken baseren hun dienstverlening steeds meer op digitale gestandaardiseerde data. Zij vragen jou tegenwoordig om deze data aan te leveren via SBR. En dan ook nog volgens één standaard en niet meer volgens jullie eigen datamodel. Dat is een forse verandering, maar door het gebruik van SBR behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. En dat geeft jou de mogelijkheid om je vooral bezig te houden met de essentie van je vak: waarderen en adviseren! Ben jij al toekomst proof? 


      1. Zorg ervoor dat je met jouw taxatiesoftwaresysteem een SBR taxatierapportage kunt verzenden. Een overzicht van de aangesloten systemen vind je hieronder.

      2. Indien een digitale handtekening vereist is dien je een PKI-overheidscertificaat aan te vragen. 

Connectie met taxatiesoftwaresystemen

Met Mijn Data, Mijn Business is het mogelijk om connectie(s) te leggen met bestaande software.

Bekijk de logo’s om te zien of jouw pakket hierbij zit.

SoftwareVT12.1VT13VT14VT14 Digitale handtekeningVT15

Op zoek naar meer informatie?

Wij helpen je verder!
Keuzehulp