SBR Jaarrekening – Sectorinformatie

Voor branchespecifieke informatie heeft SBR Nexus sector extensies ontwikkeld als aanvulling op de generieke jaarrekening informatie. De Agro Taxonomie (AGT) is de verzamelnaam van alle branchespecifieke standaarden en rapportages binnen de Agro zoals: Melkveehouderij, Varkenshouderij, Pluimveebedrijven, Akkerbouw, Glastuinbouw en Vollegrondstuinbouw.